برنامه نویسی ظهور http://appzohor.ir 2019-02-18T01:41:34+01:00 text/html 2017-03-15T17:03:47+01:00 appzohor.ir مرتضی شعبانی استیکرهای تلگرام عید نوروز 2 http://appzohor.ir/post/7 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">1 - گوسفند 1</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorGosfand1" target="_blank" title=""></a></font><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorGosfand1" target="_blank" title=""></a><a href="https://t.me/addstickers/appzohorGosfand1">https://t.me/addstickers/appzohorGosfand1</a><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorGosfand1" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8289624242/Untitled.jpg" alt="استیکر گوسفند 1"></font></a></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">2 - گوسفند 2</font></p><a href="https://t.me/addstickers/appzohorGosfand2" target="_blank" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><span class="MsoHyperlink">https://t.me/addstickers/appzohorGosfand2</span><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"></p></font></a><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorGosfand2" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8289624376/Untitled.jpg" alt="استیکر گوسفند 2"></font></a></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">3 - کارت تبریک 1</font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><a href="https://t.me/addstickers/appzohoKart1" target="_blank" title=""></a></font><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><a href="https://t.me/addstickers/appzohoKart1" target="_blank" title=""></a><a href="https://t.me/addstickers/appzohoKart1">https://t.me/addstickers/appzohoKart1</a><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(46, 116, 181);"><o:p></o:p></span></span></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><a href="https://t.me/addstickers/appzohoKart1" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8289624542/Untitled.jpg" alt="استیکر کارت تبریک 1"></font></a></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">4 - کارت تبریک 2</font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorKart2" target="_blank" title=""></a></font><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorKart2" target="_blank" title=""></a><a href="https://t.me/addstickers/appzohorKart2">https://t.me/addstickers/appzohorKart2</a><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(46, 116, 181);"><o:p></o:p></span></span></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorKart2" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8289624726/Untitled.jpg" alt="استیکر کارت تبریک 2"></font></a></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">5 - هفت سین 1</font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorTabrik1" target="_blank" title=""></a></font><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorTabrik1" target="_blank" title=""></a><a href="https://t.me/addstickers/appzohorTabrik1">https://t.me/addstickers/appzohorTabrik1</a><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(46, 116, 181);"><o:p></o:p></span></span></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorTabrik1" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8289624900/Untitled.jpg" alt="استیکر هفت سین 1"></font></a></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">6 - هفت سین 2</font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorTabrik2" target="_blank" title=""></a></font><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorTabrik2" target="_blank" title=""></a><a href="https://t.me/addstickers/appzohorTabrik2">https://t.me/addstickers/appzohorTabrik2</a><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(46, 116, 181);"><o:p></o:p></span></span></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorTabrik2" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8289625118/Untitled.jpg" alt="هفت سین 2"></font></a></p></div> text/html 2017-03-15T16:53:32+01:00 appzohor.ir مرتضی شعبانی استیکرهای تلگرام عید نوروز 3 http://appzohor.ir/post/6 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">1 - فوتبالی ها</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorFootball" target="_blank" title=""></a></font><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorFootball" target="_blank" title=""></a><a href="https://t.me/addstickers/appzohorFootball">https://t.me/addstickers/appzohorFootball</a><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorFootball" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8289623268/Untitled.jpg" alt="استیکر فوتبالی ها"></font></a></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">2- ننه سرما</font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorSarma" target="_blank" title=""></a></font><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorSarma" target="_blank" title=""></a><a href="https://t.me/addstickers/appzohorSarma">https://t.me/addstickers/appzohorSarma</a><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorSarma" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8289623418/Untitled.jpg" alt="استیکر عید نوروز"></font></a></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">3- استیکر عید نوروز ، مبارک</font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorMobarak" target="_blank" title=""></a></font><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorMobarak" target="_blank" title=""></a><a href="https://t.me/addstickers/appzohorMobarak">https://t.me/addstickers/appzohorMobarak</a><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorMobarak" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8289623484/Untitled.jpg" alt="استیکر مبارک"></font></a></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">4 - عید نوروز</font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorEid" target="_blank" title=""></a></font><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorEid" target="_blank" title=""></a><a href="https://t.me/addstickers/appzohorEid">https://t.me/addstickers/appzohorEid</a><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorEid" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8289623618/Untitled.jpg" alt="استیکر عید نوروز"></font></a></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">5 - بن تن</font></p><a href="https://t.me/addstickers/appzohorBen10" target="_blank" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><u><span style="color: rgb(46, 116, 181);">https://t.me/addstickers/appzohorBen10</span></u><u><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(46, 116, 181);"><o:p></o:p></span></u></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"></p></font></a><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorBen10" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8289623692/Untitled.jpg" alt="استیکر بن تن"></font></a></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">6 - تام و جری</font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorTomJerry" target="_blank" title=""></a></font><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorTomJerry" target="_blank" title=""></a><a href="https://t.me/addstickers/appzohorTomJerry">https://t.me/addstickers/appzohorTomJerry</a><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorTomJerry" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8289623826/Untitled.jpg" alt="استیکر تام و جری"></font></a></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">7 - کارت پستال عید</font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorKart" target="_blank" title=""></a></font><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorKart" target="_blank" title=""></a><a href="https://t.me/addstickers/appzohorKart">https://t.me/addstickers/appzohorKart</a><span class="MsoHyperlink"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorKart" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8289623984/Untitled.jpg" alt="استیکر کارت پستال عید"></font></a></p></div> text/html 2017-03-15T16:15:04+01:00 appzohor.ir مرتضی شعبانی استیکرهای تلگرام عید نوروز 1 (جدید) http://appzohor.ir/post/5 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">1 - دسته گل تبریک</font></div><div><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal;"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorDasteGol"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">https://t.me/addstickers/appzohorDasteGol</font></a></p></div><div><div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorDasteGol" target="" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8289619492/Untitled.jpg" alt="استیکرهای تلگزام عید نوروز"></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">2 &nbsp;- روز زن</font></div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><a href=" https://t.me/addstickers/appzohorRozZan" target="" title=""></a><a href=" https://t.me/addstickers/appzohorRozZan" target="_blank" title=""><div style="text-align: center;">&nbsp;<u><span style="color: rgb(46, 116, 181);">https://t.me/addstickers/appzohorRozZan</span></u></div><div style="text-align: center;"></div></a></font><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"><a href=" https://t.me/addstickers/appzohorRozZan" target="" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8289619968/Untitled.jpg" alt="استیگر روز زن"></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">3 -&nbsp;عید نوروز و حضرت مهدی (عج)</font></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><a href="https://t.me/addstickers/Appzohoryamahdi"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">https://t.me/addstickers/Appzohoryamahdi</font></a></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><a href="https://t.me/addstickers/Appzohoryamahdi" target="" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8289620084/Untitled.jpg" alt="عید نوروز و حضرت مهدی (عج)"></font></a></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">4- عصر یخبندان</font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorYakhbandan" target="_blank" title=""></a></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"></p><p></p><a href="https://t.me/addstickers/appzohorYakhbandan" target="" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><span class="MsoHyperlink"><span style="color: rgb(46, 116, 181);">https://t.me/addstickers/appzohorYakhbandan<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"></p></font></a><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorYakhbandan" target="" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8289620568/Untitled.jpg" alt="استیکر عید و عصر یخبندان"></font></a></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><span class="MsoHyperlink"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span class="MsoHyperlink">5-&nbsp;</span><span style="color: windowtext;">مرد عنکبوتی</span></font></p><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorSpiderman" target="_blank" title=""></a></font><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorSpiderman" target="_blank" title=""></a><a href="https://t.me/addstickers/appzohorSpiderman">https://t.me/addstickers/appzohorSpiderman</a><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(46, 116, 181);"><o:p></o:p></span></span></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorSpiderman" target="" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8289620742/Untitled.jpg" alt="استیکر مرد عنکبوتی"></font></a></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">6 -&nbsp;<span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 107%; color: windowtext;">پلنگ صورتی </span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="MsoHyperlink"><span style="line-height: 107%; color: windowtext;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;</span></span></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorPsorati" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold">https://t.me/addstickers/appzohorPsorati</font></a></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorPsorati" target="" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8289621134/Untitled.jpg" alt="استیکر پلنگ صورتی"></font></a></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">7- پاندای کونگ فو کار</font></p><a href="https://t.me/addstickers/appzohorPanda" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><span class="MsoHyperlink"><span style="color: rgb(46, 116, 181);">https://t.me/addstickers/appzohorPanda<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"></p></font></a><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><a href="https://t.me/addstickers/appzohorPanda" target="" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8289621668/Untitled.jpg" alt="استیکر پاندای کونگ فو کار"></font></a></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">8 - مینیون ها</font></p><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><a href=" https://t.me/addstickers/appzohorMinion" target="_blank" title=""></a></font><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><a href=" https://t.me/addstickers/appzohorMinion" target="_blank" title="">&nbsp;</a><a href="https://t.me/addstickers/appzohorMinion">https://t.me/addstickers/appzohorMinion</a></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><a href=" https://t.me/addstickers/appzohorMinion" target="" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8289622434/Untitled.jpg" alt="استیکر مینیون ها"></font></a></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><br></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#2E74B5;mso-themecolor:accent1; mso-themeshade:191"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#2E74B5;mso-themecolor:accent1; mso-themeshade:191"><o:p></o:p></span></span></p></div><p class="MsoNormal" style="line-height:normal"><u><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:#2E74B5;mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:191"><o:p></o:p></span></u></p></div> text/html 2015-03-14T18:07:27+01:00 appzohor.ir مرتضی شعبانی استیکر عید نوروز http://appzohor.ir/post/4 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" color="#009900" size="6">استیکر عید نوروز</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8176997268/3.png" alt="استیکر عید نوروز"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">(( </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">حتما توجه داشته باشید که استیکرها به صورت تصویر ارسال میشوند و امکان اینکه به استیکرهای برنامه ها اضافه شوند وجود ندارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span> . ))<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">در این برنامه گلچینی شامل بیش از 450 عدد استیکر زیبا و متنوع و به صورت' فارسی' برای شما فراهم شده که در حدود 2 ماه برای جمع آوری و درست کردن این استیکرها زمان گذاشته شده که میتوانید در سایر برنامه ها و گروه ها و چت ها مثل وایبر، لاین ، تانگو ، واتس اپ ، بیتاک و غیره از آن ها استفاده کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">این برنامه شامل 16 گروه استیکر می باشد که هر گروه شامل کلی استیکر مربوط به آن قسمت است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span> .<br> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">استیکرهای با موضوعات : حاجی فیروز و ننه سرما ، فوتبالی ها ، عمو نوروز، باب اسفنجی ، کارت پستال شعرنوروز ، بن تن ، تام و جری ، کارت پستال عیدانه ، چهار شنبه سوری ، عاشقانه ، حیوانات ، گل ، کمدین ها ، بز و گوسفند ، دعای سال تحویل و سفره هقت سین</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">حتما می دونید که امسال سال بز یا گوسفنده ، دلت میخواد دوستاتون روغافلگیر کنی و بخندونی پس دست به کار شو و از استیکر های مربوط به این سال استفاده کن یا اینکه برای دوستانت شعرهایی رو بفرست که به نوروز مربوط میشن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">تمام استیکر ها دارای کیفیت عالی و حجم پایینی هستند تا برای شما عزیزان ایجاد مشکل نکنه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">نحوه استفاده: با لمس هر استیکر لیست برنامه های نصب شده روی گوشی شما نشان داده می شود و با انتخاب برنامه دلخواه وارد آن برنامه شده و با انتخاب مخاطب موردنظر(و یا گروه موردنظر) استیکر ارسال می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">سال خوب و خوشی داشته باشید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p><font face="times new roman, times, serif" color="#ff0000" size="6">دانلود از</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p><br></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://myket.ir/App/ir.appzohor.sticker/استیکر-عید-نوروز" target="" title="استیکر عید نوروز مایکت"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8176995434/02.png" alt="استیکر عید نوروز"></a><a href="http://www.plazza.ir/app/22400/ir.appzohor.sticker" target="" title="پلازا"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8176995484/03.png" alt="پلازا"></a><a href="http://cafebazaar.ir/app/ir.appzohor.sticker/?l=fa" target="" title="استیکر عید نوروز"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8176995400/01.png" alt="استیکر عید نوروز"></a></p></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2015-03-14T17:58:04+01:00 appzohor.ir مرتضی شعبانی داستان های عبرت آموز (صوتی2) http://appzohor.ir/post/3 <div style="text-align: center;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="times new roman, times, serif" color="#009900">داستان های عبرت آموز (صوتی2)</font></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8176997376/2.png" alt="داستان های عبرت آموز (صوتی2)"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">توضیحات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span> :&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">سری دوم<br> «اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم»<br> داستان های عبرت آموز مجموعه ای از داستان های واقعی و تاثیر گزاری است که به صورت صوتی آماده گردیده و در چند قسمت پخش خواهد شد تا از سنگین شدن برنامه جلوگیری شود .<br> داستان ها با صداهای حجه الاسلام دارستانی ، مومنی ، هاشمی نژاد ، انصاریان ، مظاهری ، حدادیان و خلج می باشد .<br> در این مجموعه داستان های زیر را آماده کرده ایم :<br> <br> تاثیر لقمه حرام<br> ترک گناه<br> شاه اسماعیل<br> زن بیمار<br> لویی پاستور<br> آه مادر<br> تاثیر قرآن<br> توشه برزخ<br> کریم عرق خور<br> نگاه به نامحرم<br> ناراحتی مادر<br> قصاب<br> ادیسون<br> اثر تند خویی<br> برکت وجود امام حسین (ع)<br> اذیت و آزار<br> دانشجوی با ایمان<br> دعای خالصانه<br> غیبت<br> عزاداری امام حسین (ع)<br> امام سجاد (ع)<br> <br> برای ظهور آقا امام زمان (عج) : «اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم»</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p><font face="times new roman, times, serif" size="6" color="#ff0000">دانلود از</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p><font face="times new roman, times, serif" size="6"><br></font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><o:p><a href="http://myket.ir/App/morteza.dastan.ebratdovom/داستان-های-عبرت-آموز-صوتی2" target="" title="داستان های عبرت آموز (صوتی2)"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8176995434/02.png" alt="داستان های عبرت آموز (صوتی2) مایکت"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</o:p></span><a href="http://www.plazza.ir/app/20149/morteza.dastan.ebratdovom" target="" title="داستان های عبرت آموز (صوتی2)"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8176995484/03.png" alt="داستان های عبرت آموز (صوتی2) پلازا"></a>&nbsp;</p></div> text/html 2015-03-14T17:39:30+01:00 appzohor.ir مرتضی شعبانی داستان های عبرت آموز (صوتی) http://appzohor.ir/post/2 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#009900">داستان های عبرت آموز (صوتی)</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8176997342/1.png" alt="داستان های عبرت آموز (صوتی)"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">توضیحات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span> :&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span>«اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم»<br> داستان های عبرت آموز مجموعه ای از داستان های واقعی و تاثیر گزاری است که به صورت صوتی آماده گردیده و در چند قسمت پخش خواهد شد تا از سنگین شدن برنامه جلوگیری شود .<br> داستان ها با صداهای حجه الاسلام دارستانی ، مومنی ، هاشمی نژاد ، انصاریان ، مظاهری ، حدادیان و خلج می باشد .<br> در این مجموعه داستان های زیر را آماده کرده ایم :<br> چرا تکبر<br> انفاق به والدین<br> درخواست حاجت از حضرت عباس (ع)<br> عادت به گناه<br> نماز اول وقت عباس بابایی<br> زغال فروش<br> محبت خدا<br> زائر امام رضا (ع)<br> عزاداری رسول ترک<br> فرعون<br> دعای پدر<br> بیابان گرد<br> چشم چرانی<br> اخلاص در روضه خوانی<br> عروسی با گناه<br> آتش شهوت<br> وصیت نامه<br> اثبات خدا<br> مقام مادر<br> شیخ طوسی<br> میزان رحمت خدا<br> <br> برای ظهور آقا امام زمان (عج) : «اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم»</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="line-height: 21.4666652679443px;"><font face="times new roman, times, serif" size="6" color="#ff0000">دانلود از</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="line-height: 21.4666652679443px;"><font face="times new roman, times, serif" size="6" color="#ff0000"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="http://myket.ir/App/morteza.dastan.ebrataval/داستان-های-عبرت-آموز-صوتی" target="" title="داستان های عبرت آموز (صوتی)"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8176995434/02.png" alt="مایکت"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://www.plazza.ir/app/20099/morteza.dastan.ebrataval" target="" title="داستان های عبرت آموز (صوتی)"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8176995484/03.png" alt="پلازا"></a></p></div>